Gå till mobilversionen

Uppdaterad:2015-10-30

Regional biblioteksverksamhet

Den regionala biblioteksverksamheten främjar folkbibliotekens samarbete, kunskapsutveckling och kvalité. Övergripande regionala och statliga styr-och strategidokument är grunden för arbetet med biblioteksutveckling i länet.

Vem äger språket?

Läsfrämjande, litteratur och språk är ett aktuellt och prioriterat område i Västmanlands regionala kulturplan. Med stöd från Kulturrådet genomför nu Landstinget ett läsfrämjande projekt. Projektets titel ”Vem äger språket?” lyfter en relevant frågeställning. Temat inkluderar det vidgade textbegreppet som även omfattar kroppsspråk, bild- och formspråk.

 

 

 

 

 

 

Kontakt

Ingång Karlsgatan 2
Cajsa Broström
Kulturutvecklare
Telefon: 021 - 17 39 11
cajsa.brostrom@ltv.se

Karin Hansson
Kulturutvecklare
Telefon: 021 - 17 61 68
070-863 62 81
karin.hansson@ltv.se

Ulf Hölke
Kulturutvecklare
Telefon: 021 - 17 61 69
070-376 75 19
ulf.holke@ltv.se

Christer Söderqvist
Adm assistent
Telefon: 021 - 17 61 26
070-515 40 60
christer.b.soderqvist@ltv.se