Gå till mobilversionen

Uppdaterad:2014-10-17

Välkommen till Länsbibliotek Västmanland

Den regionala biblioteksverksamheten främjar folkbibliotekens samarbete, kunskapsutveckling och kvalité. Övergripande regionala och statliga styr-och strategidokument är grunden för arbetet med biblioteksutveckling i länet.

Biblioteksbesöken ökar på biblioteken i Västmanland
De ökande flyktingströmmarna har lett till uppsving för biblioteken. I Norberg, med knappt 6 000 invånare och över 700 asylsökande, har besöken mer än fördubblats det sista året. 
Länk till inslag på P4 Västmanland, 15 december 2014 (öppnas i nytt fönster)

Ny regional biblioteksplan för Västmanland
Landstingsstyrelsen godkände den nya regionala biblioteksplanen som börjar gälla from 2015 tom 2018.
Några av utvecklingsområdena:
Utveckla servicen och tillgängligheten till bibliotekstjänster i hela länet
Satsa på att främja läsning bland barn och ungdomar
Utveckla biblioteken som mötesplatser
Regional biblioteksplan 2015-2018.pdf, pdf.dok (öppnas i nytt fönster)

 

 

 

Kontakt

Ingång Karlsgatan 2
Länsbibliotek Västmanland
Besöksadress:
Karlsgatan 2
Telefon:
021 - 39 32 22
E-post:
region@ltv.se
Ulf Hölke
Kulturutvecklare
Telefon: 021 - 17 61 69
070-376 75 19
ulf.holke@ltv.se

Tony Lorenzi
Kulturutvecklare
Telefon: 021 - 17 39 11
072-153 06 27
tony.lorenzi@ltv.se

Christer Söderqvist
Adm assistent
Telefon: 021 - 17 61 26
070-515 40 60
christer.b.soderqvist@ltv.se

Tuija Vartiainen
Kulturutvecklare
Telefon: 021 - 17 61 68
070-322 33 36
tuija.vartiainen@ltv.se