Gå till mobilversionen

Uppdaterad:2014-10-17

Regional biblioteksverksamhet

Den regionala biblioteksverksamheten främjar folkbibliotekens samarbete, kunskapsutveckling och kvalité. Övergripande regionala och statliga styr-och strategidokument är grunden för arbetet med biblioteksutveckling i länet.

Kulturutvecklare - bibliotek
Kultur- och Museiverksamheten söker en kulturutvecklare - bibliotek
Länk till arbetsförmedlingen, (öppnas i nytt fönster)
Sista ansökningsdag 22 februari.

Det flerspråkiga biblioteket
Välkommen till ett heldagsseminarium om biblioteket i det mångkulturella samhället.

Under dagen får deltagarna information om mottagning av asylsökande, exempel på olika sätt att stödja nya svenskar på deras väg in i svenska samhället. Syftet med dagen är att deltagarna ska inspireras till ett aktivt arbete för integration, genom att delge varandra sina egna erfarenheter och genom inspel från andra organisationer. Dagen riktar sig till all bibliotekspersonal i Sörmlands, Västmanlands och Örebro län.
Tid: 10 mars 2015, kl. 09:30-15:30, Fika och samling 09:30-10:00
Lokal: Region Örebro län, Eklundavägen 1, Eken
Länk till anmälan, (öppnas i nytt fönster)

 

 

 

 

Kontakt

Ingång Karlsgatan 2
Ulf Hölke
Kulturutvecklare
Telefon: 021 - 17 61 69
070-376 75 19
ulf.holke@ltv.se

Tony Lorenzi
Kulturutvecklare
Telefon: 021 - 17 39 11
072-153 06 27
tony.lorenzi@ltv.se

Christer Söderqvist
Adm assistent
Telefon: 021 - 17 61 26
070-515 40 60
christer.b.soderqvist@ltv.se

Tuija Vartiainen
Kulturutvecklare
Telefon: 021 - 17 61 68
070-322 33 36
tuija.vartiainen@ltv.se