Gå till mobilversionen

Uppdaterad:2014-10-17

Välkommen till Länsbibliotek Västmanland

Den regionala biblioteksverksamheten främjar folkbibliotekens samarbete, kunskapsutveckling och kvalité. Övergripande regionala och statliga styr-och strategidokument är grunden för arbetet med biblioteksutveckling i länet.

Ny kulturutvecklare 

Tony Lorenzi blir ny kulturutvecklare på Kultur- och museiverksamheten på Landstinget Västmanland. Han jobbar idag som pedagog på Västerås folkhögskola. Från och med 2015 tillträder han tjänsten som kulturutvecklare. Han kommer att ha fokus på att utveckla det läsfrämjande arbetet i länet genom ett strategiskt samarbete mellan olika aktörer i Västmanland. Läsfrämjande arbete är ett område som är prioriterat i den nya regionala kulturplanen som träder i kraft 2015.

400 000 kr till Västmanland

Statens Kulturråd har beviljat utvecklingsbidragen och Västmanland får 400 000 kr till läsfrämjande.

Kontakt

Ingång Karlsgatan 2
Länsbibliotek Västmanland
Besöksadress:
Karlsgatan 2
Telefon:
021 - 39 32 22
E-post:
region@ltv.se
Ulf Hölke
Kulturutvecklare
Länsbibliotek Västmanland
Telefon: 021 - 17 61 69
ulf.holke@ltv.se

Christer Söderqvist
Adm assistent
Länsbibliotek Västmanland
Telefon: 021 - 17 61 26
christer.b.soderqvist@ltv.se

Tuija Vartiainen
Kulturutvecklare
Länsbibliotek Västmanland
Telefon: 021 - 17 61 68
tuija.vartiainen@ltv.se