Gå till mobilversionen

Uppdaterad:2015-12-17

Kulturting 2016

Mångfald - en kvalitetsaspekt 9 mars-10 mars, Musikhögskolan i Örebro

Kulturtinget är ett årligen återkommande konferens som erbjuder en inspirerande och kreativ mötesplats för politiker och tjänstemän inom den offentliga sektorn. Konferensen är ett samarbete mellan Sörmland, Uppland, Västmanland och Örebro län.

Kulturtinget har under åren utvecklats till en viktig arena för dialog och förmedling av kunskap kring aktuella  frågor med koppling till kulturområdet. Temat har varierat mellan åren men det har alltid funnits ett fokus på barn och ungdom.

 

Följ arbetet med Kulturtinget!

Vill du hålla dig uppdaterad om vad som händer så gilla oss på Facebook där vi berättar om programpunkterna och annat spännande som händer från och med nu till mars.

 

 

 

 

Dokument