Gå till mobilversionen

Uppdaterad:2012-03-27

Regional Kulturplan

Samverkan för ett starkare kulturliv

”Landstinget och kommunerna ska gemensamt skapa förutsättningar för att medborgarna i hela länet ska ges tillgång till ett rikt och varierat kulturutbud. Västmanland ska bedriva en aktiv, kreativ och mångfacetterad kulturverksamhet som blir ett vitalt och angeläget inslag i västmanlänningarnas liv där bredd och spets ska utgöra ett fruktbart komplement till varandra.”

 

Detta är vår kulturpolitiska vision för de kommande åren. Tillsammans med kulturinstitutioner, kulturskapare, föreningar, företag och medborgare i Västmanland ska planen förverkligas.

Läs hela den Regionala kulturplanen 2015-2018 i dokumentet till höger. 

Kontakt

Lena Karlström
Kulturchef
Centrum för regional utveckling
Telefon: 021 - 17 34 53
lena.karlstrom@ltv.se