Gå till mobilversionen

Uppdaterad:2012-04-18

Utbildningar

Ung Kultur i Västmanland arbetar med kompetensutveckling av dem som arbetar med ungas fritid samt dem som fattar beslut om ungas fritid.

En stor del av detta arbete görs tillsammans med nätverket UNO (Ung Närvaro i Västmanland) där alla kommuner finns representerade av den person som ansvarar för ungas fritid i respektive kommun, samt VKL och Landstinget Västmanland.

Kompetensutveckling 2012

17-19 jan           Filmutbildning för dem som arbetar med ungas fritid

15 feb-14 mar    HBT utbildning för dem som arbetar med ungas fritid

16 - 17 feb        Inspirationsresa till Subcase, Botkyrka. (Utbudsdag för nycirkus, varité etc.)

7-8 mars          Kulturting- barns och ungas rätt till kultur - Möjliggörarna

17 april            Inspirationsdag för dem som arbetar med ungas fritid - Regionala resurser

19 april            Kraftcentrums utbudsdag

18 sept            Utbildningsdag om ungas sexuella hälsa

25 okt              Kraftcentrums utbudsdag och utbudskväll