Gå till mobilversionen

Uppdaterad:2016-08-18

Regional biblioteksverksamhet

Den regionala biblioteksverksamheten främjar folkbibliotekens samarbete, kunskapsutveckling och kvalité. Övergripande regionala och statliga styr-och strategidokument är grunden för arbetet med biblioteksutveckling i länet.


Vi arbetar med dessa utvecklingsområden:

  
   Ulf, Christer, Karin, Cajsa

Kontakt

Ingång Karlsgatan 2
Cajsa Broström
Kulturutvecklare
Telefon: 021 - 17 39 11
cajsa.brostrom@ltv.se

Karin Hansson
Kulturutvecklare
Telefon: 021 - 17 61 68
070-863 62 81
karin.hansson@ltv.se

Ulf Hölke
Kulturutvecklare
Telefon: 021 - 17 61 69
070-376 75 19
ulf.holke@ltv.se

Christer Söderqvist
Adm assistent
Telefon: 021 - 17 61 26
070-515 40 60
christer.b.soderqvist@ltv.se

Ann-Charlotte Wedérus
Enhetschef
Telefon: 021 - 17 45 68
070-346 36 83
ann-charlotte.wederus@ltv.se