Gå till mobilversionen

Uppdaterad:2016-10-27

Kultur

Kulturen skapar vi tillsammans.

”Landstinget och kommunerna ska gemensamt skapa förutsättningar för att medborgarna i hela länet ska ges tillgång till ett rikt och varierat kulturutbud. Västmanland ska bedriva en aktiv, kreativ och mångfacetterad kulturverksamhet som blir ett vitalt och angeläget inslag i västmanlänningarnas liv där bredd och spets ska utgöra ett fruktbart komplement till varandra.”

Detta är vår kulturpolitiska vision för de kommande åren och vi prioriterar:

  • Barn och unga
    Kulturens kraft ger barn och unga en möjlighet att växa och skapar förutsättningar för delaktighet, utveckling och sammanhang.
  • Geografisk spridning
    Alla regionala kulturverksamheter ska på olika sätt arbeta med att överbrygga avstånd och vara aktiva i samtliga länets kommuner.