Gå till mobilversionen

Uppdaterad:2015-07-15

Kollektivtrafik

Inom Landstinget Västmanland är det Kollektivtrafikmyndigheten som har fullt ansvar för den regionala kollektivtrafiken i länet och varumärket VL.

Vilken information söker du?

Här under Kollektivtrafik hittar du bland annat information om färdtjänst, sjukresor, särskild skolskjuts och Flexlinjen Västerås.

Söker du information om VL, den allmänna kollektivtrafiken, kompletteringstrafik eller anropsstyrd trafik? Då kan du läsa vidare på vl.se.

Anmälan om trafik

Kollektivtrafikföretag som har för avsikt att på kommersiell grund bedriva kollektivtrafik ska anmäla det till kollektivtrafikmyndigheten. För mer information se Anmälan om trafik.

VL