Gå till mobilversionen

Uppdaterad:2015-09-22

Patientnämnden

Patientnämnden är en fristående, opartisk instans för problemlösning. Vi arbetar för att patientens rättigheter och synpunkter tas till vara.

BlommaPatienter, anhöriga och personal som vill rådgöra om eller har synpunkter på vård och omsorg kan vända sig till Patientnämnden som verkar för goda kontakter mellan patient och personer inom hälso- och sjukvården. Att vända sig till Patientnämnden kostar inget.

Patientnämndens verksamhetsområde är den hälso- och sjukvård som bedrivs av landstinget eller genom avtal med landstinget samt folktandvården som bedrivs av landstinget. Dessutom ingår den hälso- och sjukvård som bedrivs av kommuner, eller enligt avtal med kommuner, och den allmänna omvårdnad enligt Socialtjänstlagen som ges i samband med sådan hälso- och sjukvård.

Det här kan Patientnämnden hjälpa till med

Man kan ringa, maila eller skriva till Patientnämnden och framföra sina synpunkter, frågor eller funderingar. Det går också bra att använda 1177 Vårdguidens e-tjänster. Handläggarna ser till att  synpunkterna blir omhändertagna och att rätt instans blir informerad om dessa. Inkomna synpunkter kan bidra till förbättringar i hälso- och sjukvården och tandvården, både för dig och många andra.

Vi kan delta i möten mellan vården och patienten när patienten vill att vi finns med som ett stöd. Vi kan ge information om bla vårdgarantin, försäkringar, Socialstyrelsen (Soc), Inspektionen för Vård och Omsorg (IVO) mm.

Patientnämnden är inget övervakande organ men försöker lösa problem genom att förmedla kontakt med vården, diskutera och föreslå lösningar. Patientnämnden har heller inte några disciplinära befogenheter och har inte något mandat att avgöra om sjukvårdspersonalen begått något fel eller inte. Det är i stället en fråga för verksamhetsansvariga eller Inspektion för Vård och Omsorg (IVO).

Utser stödpersoner till dem som är tvångsvårdade

Patientnämnden har till uppgift att utse stödpersoner till tvångsvårdade patienter inom den psykiatriska vården. Föreskrifter om stödpersoner finns även i smittskyddslagen. Stödpersonsverksamheten är en viktig samhällsfunktion, där personer mot ett arvode regelbundet på sin fritid besöker patienter.

Patientnämndens verksamheten regleras i Lagen om patientnämndeverksamhet 1998:1656. Ordförande för Patientnämnden i Västmanland är Anna Maria Romlid.

Välkommen att kontakta oss!