Gå till mobilversionen

Uppdaterad:2016-05-23

Habiliteringscentrum

Habiliteringscentrum har specialistkompetens inom området funktionsnedsättning och funktionshinder. Vi erbjuder stöd, råd och behandling till barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättningar som är omfattande och livslånga.

Vi ser dig och dina möjligheter

Vi vill underlätta din vardag genom att ge stöd, råd och behandling. Våra specialister inom funktionsnedsättning och funktionshinder stöttar dina starka sidor, hjälper dig att utveckla dina svaga, tränar språk och rörelseförmåga, ordnar hjälpmedel, ger stöd till din familj och anhöriga.

Vi utbildar och informerar personer i din närhet om funktionsnedsättning för att skapa möjligheter för dig att leva ett bra liv.

Utgångspunkt för habilitering är de behov som kan finnas hos individ, familj och nätverk på grund av funktionsnedsättningen. Insatserna ges utifrån professionell bedömning och varierar utifrån den enskildes behov.

Insatserna ges individuellt och/eller i grupp och kan ske vid besök i någon av Habiliteringscentrums lokaler eller i den personens dagliga miljö. Utbudet av insatser baseras på metoder som har stöd i vetenskap och beprövad erfarenhet.

Vem kan få insatser från oss?

  • Insatser ges till personer med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd samt till personer med medfödda, omfattande och bestående rörelsehinder.
  • Till vuxna med förvärvad hjärnskada ges insatser som rör kommunikation och kognition.
  • Även personer med omfattande och bestående synnedsättning har rätt till insatser.

Habiliteringscentrum är en resurs utöver den hälso- och sjukvård som länets alla invånare har tillgång till.

Kontakta Habiliteringscentrum

Habiliteringscentrum Fagersta. Telefon: 0223-474 50. 
Omfattar boende i Fagersta, Skinnskatteberg, Norbergs och Surahammars kommun.

Habiliteringscentrum Köping. Telefon: 0221-263 55.
Omfattar boende i Köping, Arboga, Kungsörs och Hallstahammars kommun.
 
Habiliteringscentrum Västerås. Telefon: 021-17 48 00.
Omfattar boende i Västerås och Sala kommun. Vi har även en behandlingslokal i Sala, vid Sala sjukhus.
 
I Västerås finns Café Mässen som serverar enklare lunch samt kaffe, smörgås och kaffebröd. Endast kontant betalning.
 

Parkering till Habiliteringscentrum Västerås

Utanför vår entré har vi ett antal parkeringsplatser för våra patienter. Om du ska besöka någon av våra föreläsningar ber vi dig parkera på någon av besöksparkeringarna i närheten. Du ser lättast var de finns på kartan över sjukhusområdet.

Tolk för hörselskadade, döva och dövblinda

Tolkenheten erbjuder tolkar till hörselskadade, döva och dövblinda. De olika tolkmetoderna är skrivtolkning, teckenspråkstolkning och dövblindtolkning. Du kan få tolkhjälp vid till exempel sjukvårdsbesök, arbetsrelaterade möten och fritidsaktiviteter. Kontakta Tolkenheten, 021-17 48 05, för att boka tolk.

Habiliteringscentrums Aktivitetskatalog

I Aktivitetskatalogen hittar du vårt utbud av utbildningar och grupper för barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättning som har kontakt med oss samt deras anhöriga och nätverk.

Vi erbjuder också föreläsningar för alla intresserade om:


Habiliteringscentrums resultatområdeschef och stab

Adress: 721 89 Västerås
Besöksadress: Västerås sjukhus, ingång 21
Telefon: 021-17 60 47
Fax: 021-17 60 46
Öppettider: mån-fre 8-12, 13-16
 

Resultatområdeschef

Annica Winroth
Telefon 021-17 60 38

Staben

Monica Eriksson, Resultatområdessekreterare
Telefon: 021-17 60 47

Eva Wall, Verksamhetsutvecklare
Telefon: 021-17 58 17

Maria Ingstedt, Barnhabiliteringsöverläkare
Telefon: 021-17 60 49

Birger Thorell, Vuxenhabiliteringsöverläkare
Telefon: 021-17 64 32

Charlotte Karsson, Habiliteringssjuksköterska
Telefon: 021-17 57 78

Annika Gingby, Informatör
Telefon: 021-17 60 19

Besök oss på Facebook