Gå till mobilversionen

Uppdaterad:2016-12-07

Filmkulturell verksamhet

Den filmkulturella verksamheten arbetar strategiskt med att främja kommunernas, civilsamhällets och kulturutövarnas samarbete för ökad kunskapsutveckling och kvalitet inom filmområdet.

Mickey badar

Den rörliga bilden som förmedlare av berättelser och historier får en allt starkare ställning i samhället, främst bland barn och ungdom.

 

Den filmkulturella verksamheten arbetar med att:

 

  • utveckla former och strukturer som stärker möjligheten för personer med funktionsnedsättning att ta del av film och eget skapande i länet.

  • främja och utveckla filmpedagogiskt arbete i kommuner genom kompetensinsatser för personal som arbetar med barn och unga.

  • utveckla former och strukturer som stärker möjligheter för att visa regional kultur från t ex länets kulturinstitutioner till biografer, andra samlingslokaler, väntrum och bibliotek för att på så sätt stärka den samlade regionala kulturen.

Filmen kallas ibland för den sjunde konstformen. Den är en egen konstform men är beroende av andra konstformer. Den lånar från litteratur, teater, dans, musik, arkitektur och bildkonst och sätter samman dessa element i en helt ny kombination och med ett medieunikt inslag av rörelse. Det ursprungliga begreppet för film, kinematografi, betyder faktiskt " skrift med rörelse".

Ingmar Bergman har sagt något i stil med att " ingen konstart går som filmen förbi vårt medvetande rakt mot våra känslor, djupt ner i själens skymningsrum".

 

De finns på bio, tv, internet och smartphones. De rörliga bilderna har i vår digitala tidsålder ersatt det skrivna ordet som vårt dominerande kommunikationsmedium. Bilder snarare än text utgör idag vårt huvudsakliga kommunikationssätt och för att förstå och kommunicera med vår omvärld måste vi skaffa oss en ny kunnighet. Det är därför så många experter nu lyfter fram medie- och kommunikationskunnighet, eller MIK som ett bättre samlingsnamn för vad som krävs för att bygga ett demokratiskt samhälle med deltagande medborgare.

Kontakt

Marie Lagerkvist
Kulturutvecklare
Kultur och museum
Telefon: 021 - 4818795
marie.lagerkvist@ltv.se

Ann-Charlotte Wedérus
Enhetschef
Kultur och museum
Telefon: 021 - 17 45 68
ann-charlotte.wederus@ltv.se