Gå till mobilversionen

Uppdaterad:2015-08-19

Filmkulturell verksamhet

Den filmkulturella verksamheten arbetar strategiskt med att främja kommunernas, civilsamhällets och kulturutövarnas samarbete för ökad kunskapsutveckling och kvalitet inom filmområdet.

Mickey badarDen filmkulturella verksamheten består av dessa huvudsakliga ansvarsområden:

 

  • talangutveckling av unga filmare 
  • filmpedagogik på fritid, i skolan och skolbio
  • biograffrågor och visningsfrämjande verksamhet

 

Syftet med arbetet är att stärka barns och ungdomars möjlighet till kvalitativa filmupplevelser, deras möjlighet att fördjupa sina kunskaper om film och att själva uttrycka sig med rörliga bilder.

För att utveckla det filmpedagogiska arbetet i skolor och kommuner erbjuder den filmkulturella verksamheten inom kulturutveckling resurser som främst är riktat till kommuner. Kulturutveckling är en dialogpart för att initiera och till att vidareutveckla olika filmpedagogiska satsningar.

Skolbio

Skolbio är en nyckelverksamhet och innebär att barn och ungdomar ser film på den lokala biografen under skoltid. Den gemensamma filmupplevelsen ger en utgångspunkt för samtal kring olika livsfrågor, men också kring filmens språk och uttrycksmedel.

Svenska Filminstitutet tar kontinuerligt fram metodmaterial till aktuella filmer i form av filmhandledningar, artiklar och pedagogisk dokumentation.

Eget skapande

I och med regeringens satsning på Skapande Skola så har den filmkulturella verksamheten inom kulturutveckling på landstinget arbetat med filmare i Västmanland och fortbildat många av dem för att arbeta filmpedagogiskt i klassrummen.

Skapande skola söker skolans huvudman från Kulturrådet. Filmpedagogerna i vårt nätverk är gärna med som stöd och insperatör för filmpedagogiska projekt inför ansökan.