Gå till mobilversionen

Uppdaterad:2014-11-03

Landstingsarkivet

Landstingsarkivets uppgift är att på arkivmyndighetens, Landstingsstyrelsens AU, uppdrag se till att arkivlagen och landstingets arkivreglemente följs.

Arkivmyndigheten skall genom Landstingsarkivet utöva tillsyn över Landstingets myndigheter, ge råd och instruktioner samt överta arkivhandlingar enligt beslut, överenskommelse eller vid myndighets upphörande. Administrativt tillhör Landstingsarkivet Division Konsult och Service.

Kontakt

Regionarkivet
Besöksadress:
Arkivhuset, Eriksborg
Postadress:
Eriksborg
721 89 Västerås
Telefon:
021 - 17 57 03
Telefontider:
Måndag-Fredag 08:00-12:00
Måndag-Fredag 13:00-16:30
Fax:
021 - 17 57 58
E-post:
landstingsarkivet@ltv.se
Verksamhetsansvarig:
Marina Brokås
Marina Brokås
Verksamhetschef
Telefon: 021 - 17 45 64
marina.brokas@ltv.se