Gå till mobilversionen

Uppdaterad:2014-11-03

Sidansvarig Karin Dahlin Granberg

Skolpersonal

Information från Logopedmottagningen: Denna information berör er som arbetar med barn och elever från 6 års ålder, alltså barn från förskoleklass till och med gymnasiet.

Om ni har elever med tal- och språkproblem går det bra att söka hjälp i form av utredning hos oss på Logopedmottagningen.

En bedömning av elevens svårigheter genomförs på Logopedmottagningen. Därefter erhåller skolan konsultation enligt gällande samarbetsavtal. För att få kontakt med logoped behövs en ifylld remiss från Skolhälsovården.

Från och med 1 januari 2013 är skolbarnsremissen uppdaterad. I remissen ingår att pedagogen på skolan fyller i en pedagogisk kartläggning. För mer information om detta, se länkarna till höger.