Gå till mobilversionen

Uppdaterad:2016-05-18

Sidansvarig Amelie Sarlin

Upphandling

Inköp är en resurs för hela landstinget och har till uppgift att på uppdrag genomföra upphandlingar enligt gällande lagstiftning. Avdelningens samlade kunskaper inom upphandling bidrar till bra affärer för landstinget.

Inköp verkar för att samordna inköpsvolymer från flera verksamheter och teckna ramavtal med olika leverantörer. På så sätt kan landstingets storlek som köpare utnyttjas på ett bra sätt.

Upphandlingsenheterna i Västmanland och Sörmland har gått samman i en gemensam organisation. Det nya namnet är Inköp Sörmland Västmanland.

Aktuella upphandlingar

Landstingen i Västmanland och Sörmlands upphandlingar hanteras gemensamt av Inköp.

Aktuella upphandlingar i Landstinget Västmanland

Elektronisk fakturahantering

För att få en säkrare och effektivare hantering av landstingets leverantörsfakturor vill landstinget ta emot fakturor elektroniskt. Läs mer om fakturahantering (extern länk).

Upphandling i landstinget

Inköp Sörmland Västmanland är strategiskt centrum för samordning, ledning och styrning inom upphandlingsområdet.

Ansvarsområden

Enheten är en resurs för hela landstinget som:

 • upphandlar investeringsvaror, byggentreprenader samt ramavtal avseende varor och tjänster
 • samordnar sortimentet av varor och tjänster inom landstinget
 • bedriver miljöinriktad upphandlingsverksamhet, som syftar till uthållighet och värnar om hälsa och miljö
 • fungerar som initiativtagare och påtryckare i leverantörernas utvecklingsprocesser av nya varor och tjänster
 • ansvarar för samverkan med andra landsting och kommuner i upphandlingsfrågor

Upphandlingsområden

Enheten ansvarar för upphandling inom följande områden:

 • läkemedel
 • tjänster inom sjukvård, administration och service
 • medicinska förbrukningsvaror
 • medicintekniska utrustningar
 • kontor (möbler, apparater och förbrukningsvaror)
 • IT (varor och tjänster)
 • tandvård (utrustning, förbrukningsvaror och tjänster)
 • livsmedel
 • hjälpmedel (varor och tjänster)
 • byggentreprenader
 • fastigheter (tjänster)
 • övriga varor och tjänster

Landstinget Sörmland och Västmanland har antagit en upphandlingspolicy som anger hur upphandlingsverksamheten ska bedrivas.

Inköp har sina lokaler på Tullgatan 8 i Eskilstuna, på Kullbergska sjukhuset i Katrineholm samt på Västmanlands sjukhus i Västerås. 

Personal vid Inköp (Landstinget Sörmland)

Varuförsörjningen

Varuförsörjningen är en strategisk samverkansorganisation som arbetar med upphandling och distribution av förbrukningsvaror av engångskaraktär, till vården och tandvården i landstingen Dalarna, Sörmland, Uppsala, Västmanland och Örebro.

Varuförsörjningen har som mål att alla inköp och all upphandling skall ske med hänsyn tagen till funktion, kvalitet, säkerhet, totalkostnader och miljö.

Varuförsörjningens pågående upphandlingar och avtal (lul.se)

Varuförsörjningen har sitt huvudkontor i Uppsala men finns även på Västmanlands sjukhus Västerås, ingång 18.

Kontakt

Inköp
Postadress:
Västmanlands sjukhus Västerås
Ingång 39
721 89 Västerås