Gå till mobilversionen

Uppdaterad:2016-01-11

Sidansvarig Amelie Sarlin

Inköp

Inköp är en resurs för hela landstinget och har till uppgift att på uppdrag genomföra upphandlingar enligt gällande lagstiftning. Avdelningens samlade kunskaper inom upphandling bidrar till bra affärer för landstinget.

Inköp verkar för att samordna inköpsvolymer från flera verksamheter och teckna ramavtal med olika leverantörer. På så sätt kan landstingets storlek som köpare utnyttjas på ett bra sätt.

Upphandlingsenheterna i Västmanland och Sörmland har gått samman i en gemensam organisation. Det nya namnet är Inköp Sörmland Västmanland.

Elektronisk fakturahantering

För att få en säkrare och effektivare hantering av landstingets leverantörsfakturor vill landstinget ta emot fakturor elektroniskt. 

Kontakt

Inköp
Postadress:
Västmanlands sjukhus Västerås
Ingång 39
721 89 Västerås