Gå till mobilversionen

Uppdaterad:2014-01-08

Sidansvarig Ingela Graversen

Karta över Västmanlands sjukhus Västerås

Kartan visar sjukhusområdet i Västerås. Parkeringsplatserna nedan är besöks- och betalparkeringar. Nedanför sjukhuskartan kan du även se vilka ingångar de olika mottagningarna har. Kartan går även att ladda ner som en pdf.

Karta över Västerås sjukhus

A B C D F G H I K L M N O P R S T U V Ä Ö

Avdelning/enhet

Ingång

A

Akuta sjukdomsfall barn

31

Akutmottagning, Avd. 40

36

Ambulansstation

38

Anestesi

1

Apotek

1

Arbetsterapi

35

B

Bank

1

Barnhälsovård

8

Barnklinik

31

Bibliotek

1

Blodcentral

37

BUP mottagning

24

C

Café Bigarrå

1

CAPD mottagning

37

Centralkök

44

Centrum för klinisk forskning CKF

29


D

Dagvård geriatrik

35

Datatek

20

Dialysavdelning

2

Drift/Teknik

13

F

Fackliga expeditioner

21

Familjeläkarenheten Hemdal

19

Fotvård

1

Frisör

1

Fysiologisk avd.

1

Färdtjänst

21

Förlossningsavdelning, Specialistmödravård

33

Förråd

16

Förskola

23

Förvaltn.adm.

43

G

Generalplan

7

Geriatrisk mottagning

2

H

Handikappcentrum: Badet Sundinska Vreten

22

Handikappcentrum: Staben

21

Hjärtmottagning

1

Hudmottagning

5

Huvudentré

1

Hörcentral

1

Hörselvårdsavdelning

26

Hörselvårdsavdelning

 28


I

Infektionsmottagning

25

Intensivvårdsavdelning

1

K

Kapell

15

Kemiskt laboratorium

1

Kiosk Bigarrå

1

Kirurgmott, Endoskopi

26

Kirurgmott, Endoskopi

28

Klinisk fysiologisk avdelning

1

Kompetenscenter för hälsa

7

Kvinnoklinikmottagning

1

Kärlkirurgmottagning

26

Kärlkirurgmottagning

28

L

LAH

11

Landstingshuset (adm. o politisk ledning)

4

Landstingshälsan

6

LIC Hörapparatverkstad

39

Logistik

16

Logopedmottagning

7

Lungmottagning

1

Lärcentrum

 40

M

Mammografi hälsokontroll

1

Mammografi

1

Medicinmottagning

2

Medicinsk Teknik

2

Mikrobiologisk laboratorium

11

N

NeuroRehab Öppenvård

2

O

Onkologmottagning

31

Operation

1

Ortopedmottagning

2

Ortopedteknisk avdelning

2

P

Patologiskt laboratorium

12

Psykiatri

29

Punktionsmottagning

12

R

Restaurang Höjdpunkten

18

Reumatologmottagning

1

Resursenheten

9

Röntgen

1

S

Sjukgymnastik/Bassäng

35

Sjukhuskyrkan expedition

1

Sjuktransportenheten

21

Smittskyddsenhet

8

Smärtmottagning

26

Specialistmödravården

33

Sterilcentral

1

Städcentral

1

Syncentral

20

Säkerhet

7

T

Taltjänst

20

Tandvård

27

Telefonväxel

2

Tolkcentral

20

Transportavdelning

1

U

Ungdoms- och vuxenhabilitering

20

Upplysning

1

Urologmottagning

2

Utbildningsservice

7

Utgång

32

V

Venereologmottagning

5

Vårdnära IT

 7

Ä
Ätstörningsmottagning

22


Ö

Ögonmottagning

31

Öronmottagning

26