Gå till mobilversionen

Uppdaterad:2014-08-13

Västmanlands sjukhus Västerås

Västmanlands sjukhus Västerås är länets största sjukhus. Det är ett länssjukhus med tillgång till akutsjukhusets alla resurser.

Västmanlands sjukhus VästeråsBesöksadress: Infart från E18 via Stockholmsvägen, busslinje 1.

Postadress:
Västmanlands sjukhus Västerås, 721 89, Västerås

Telefonnummer:
021-17 30 00

Sjukhuset är beläget österut i Västerås med nära förbindelse till E18 och gamla Stockholmsvägen.

Med bil

Det finns parkeringsplatser runt omkring på området med betalautomater, dels med konventionell myntbetalning i förskott men också med s k efterbetalningssystem. Det innebär att man checkar in med något betal-/bensinkort och checkar ut innan man lämnar området. Det finns även möjlighet för patienter och anhöriga att köpa parkeringskort för parkering inom sjukhusområdet till reducerad kostnad.
 

Med buss

Linje 1 stannar vid två busshållplatser, Sjukhuset (1) och Adelsögatan (2). Vid huvudentrén stannar Flexlinjen samt servicelinjerna 11 och 12.