Gå till mobilversionen

Uppdaterad:2014-11-03

Kultur

En levande kultur tillvaratar människors kreativitet, stärker förmågan till reflektion och rustar till delaktighet i en föränderlig värld. En ambitiös kulturpolitik är avgörande för en stark demokrati.

måla världen

Kultur ska inbjuda alla till engagemang. Till vårt gemensamma ansvar hör att utveckla kulturell rikedom och mångfald. Kulturen grundas i den egna identiteten och växer i möten mellan människor.

Målet för landstingets kulturpolitik är ett vitt förgrenat kulturliv i hela länet som präglas av mångfald, kvalitet och tillgänglighet.

Ett rikt utbud av kulturella aktiviteter gör vårt län attraktivt att leva och arbeta i samt skapar en livskraftig region.