Gå till mobilversionen

Uppdaterad:2014-11-03

Anmälan om trafik

En anmälan från ett kollektivtrafikföretag om att det har för avsikt att på kommersiell grund bedriva kollektivtrafik ska vara den regionala kollektivtrafikmyndigheten tillhanda senast 21 dagar innan kollektivtrafiken påbörjas.

Av anmälan ska framgå på vilken eller vilka linjer företaget avser att bedriva kollektivtrafik samt när kollektivtrafiken påbörjas.

Samma information måste samtidig meddelas till Samtrafiken i Sverige AB.

Anmälan skickas till:
Kollektivtrafikmyndigheten Västmanland
Retortgatan 7
721 30 Västerås 

eller via mail kollektivtrafikmyndigheten@ltv.se

Vid frågor kring detta kan du ringa 021-17 30 00 eller maila på ovanstående email.