Gå till mobilversionen

Uppdaterad:2015-05-21

Kollektivtrafik

Kollektivtrafikmyndigheten är en myndighet inom Landstinget Västmanland som har fullt ansvar för den regionala kollektivtrafiken i länet och varumärket VL.

I all extern kontakt med kunder och på bussarna används varumärket VL för att hålla ihop all information och marknadsföring.

Kollektivtrafiknämnd

Arbetet i kollektivtrafikmyndigheten leds av en kollektivtrafiknämnd med 7 ledamöter och 7 ersättare.

Under nämnden bildas en regional trafikberedning, där landstinget och samtliga kommuner i länet är representerade. 

Kollektivtrafikförvaltningen

Verksamheten i består av KundCenter, beställningscentral för färdtjänst- och sjukresor, planering av särskild skolskjuts. Men framförallt av strategisk arbete kring all kollektivtrafik i Västmanlands län och trafikplanering.

Anmälan om trafik

Kollektivtrafikföretag som har för avsikt att på kommersiell grund bedriva kollektivtrafik ska anmäla det till kollektivtrafikmyndigheten. För mer information se Anmälan om trafik.

Det regionala trafikförsörjningsprogrammet

I myndighetens uppdrag ingår bland annat att utarbeta ett förslag till regionalt trafikförsörjningsprogram. Den gällande versionen och mer information hittar du om du följer länken nedan.

För mer information och programmet >>

VL