Gå till mobilversionen

Uppdaterad:2016-10-10

Sidansvarig Amelie Sarlin

Välja och byta vårdcentral

Med Vårdval har du som bor i Västmanland möjlighet att välja var du vill söka vård. Landstingets mål är att du som bor i Västmanland ska välja våra vårdgivare i första hand när du behöver vård.

Vårdvalet betyder att både landstingsdriva och privata vårdcentraler har samma uppdrag för sin vårdverksamhet. Landstinget godkänner och följer upp alla vårdcentraler för att se till att du som vänder dig till vårdcentralen får den vård du behöver.

Du bestämmer vilken vårdcentral du vill gå till

Du som bor i Västmanland väljer själv vilken vårdcentral du vill gå till. Du kan välja mellan alla vårdcentraler som är godkända i Sverige. Om du inte väljer en vårdcentral själv hör du automatiskt till den vårdcentral som ligger närmast adressen som du är folkbokförd på.

Välja och byta vårdcentral

Du byter enklast vårdcentral genom att logga in på 1177.se. Du kan också skicka in en vårdvalsblankett via vanlig post.

Fyll i dina uppgifter på vårdvalsblanketten och skicka in den till Landstinget Västmanland. Glöm inte att skriva under blanketten.

Om du inte vill vara listad hos någon vårdcentral behöver du meddela det skriftligen.

Skicka vårdvalsblanketten till:

Landstinget Västmanland
Ekonomiservice, Vårdval
721 53 Västerås

Har du frågor om vårdvalet?

Kontakta Vårdvalsservice på telefon 021-17 44 44 eller via e-post vardval@ltv.se.