Gå till mobilversionen

Uppdaterad:2015-07-01

Välja och byta vårdcentral

Västmanlands vårdcentraler ska vara det naturliga förstahandsvalet för befolkningen i Västmanland i sin kontakt med vården.

Vårdvalssystemet inom primärvården innebär att såväl privata som landstingsdrivna vårdcentraler har samma uppdrag för att bedriva vård. Landstinget i Västmanland godkänner och följer upp vårdcentralerna och ansvarar för att invånarna får den vård de behöver.

Patientens vårdval

Invånarna i Västmanland kan välja att tillhöra en av de vårdcentraler som är godkända av vårdvalssystemen i Sverige.

Väljer man inte vårdcentral blir man placerad på den vårdcentral som ligger närmast den adress där man är folkbokförd.

Alla kan byta vårdcentral när man vill och ingen kan bli nekad. Vårdcentralens resurser ska anpassas efter antal patienter. Du väljer/ byter vårdcentral genom att fylla i vårdvalsblanketten som du kan ladda ner på den här sidan. 

Har du frågor om Vårdval Västmanland? Kontakta Vårdvalsservice på telefon 021-17 44 44 eller via e-post vardval@ltv.se.

Under sommaren 2015, vecka 25-32, har Vårdvalsservice telefontid mellan klockan 8-14. 

Fyll i dina uppgifter på vårdvalsblanketten och skicka in den till Ekonomiservice på Landstinget Västmanland. Glöm inte att skriva under blanketten.

Landstinget Västmanland
Ekonomiservice, Vårdval
721 53 Västerås

Om du inte vill vara listad hos någon vårdcentral behöver du meddela det skriftligen till Ekonomiservice.