Gå till mobilversionen

Uppdaterad:2015-05-21

Välja och byta vårdcentral

När du behöver söka vård kan du själv välja vilken vårdcentral som du vill gå till. Det kallas för Vårdval Västmanland.

Du väljer eller byter vårdcentral genom att fylla i vårdvalsblanketten som du kan ladda ner på den här sidan. Det är vårdcentralens ansvar att omgående ta emot de patienter som vill höra till dem.

Om du inte väljer en vårdcentral själv kommer du att tilldelas en automatiskt. Vårdcentralen skickar då oftast information till dig med brev med öppettider och annat som kan vara bra för dig att veta.

Har du frågor om Vårdval Västmanland? Kontakta Vårdvalsservice på telefon 021-17 44 44 eller via e-post vardval@ltv.se.

Meddela vårdval

Fyll i uppgifterna i vårdvalsblanketten och skicka in den till Ekonomiservice på Landstinget Västmanland. Glöm inte att skriva under blanketten.

Landstinget Västmanland
Ekonomiservice, Vårdval
721 53 Västerås

Om du inte vill vara listad hos någon vårdcentral behöver du meddela det skriftligen till Ekonomiservice.