Gå till mobilversionen

Uppdaterad:2016-10-04

Sidansvarig Carina Westberg

Läkemedelskommittén och Läkemedelsenheten

 

Läkemedelskommittén

är landstingets expertorgan i övergripande läkemedelsfrågor.

Vårt syfte är:

  • att verka för en behovsbaserad, medicinskt ändamålsenlig och kostnadseffektiv läkemedelsanvändning
  • att i övrigt främja användningen av rationella behandlingsmetoder i hälso- och sjukvården
  • att erbjuda förskrivare av läkemedel en obunden och kunskapsbaserad information om läkemedel
  • att förmedla en samstämmig information om läkemedel till patienter

Läkemedelskommitténs sekretariat

Inge Eriksson
Ordförande:
Överläkare
Inge Eriksson
inge.eriksson@ltv.se
Gunnar Dahlberg
V.ordförande:
Informationsläkare
Gunnar Dahlberg
gunnar.dahlberg@ltv.se
Carina Westberg
Sekreterare:
Informationsapotekare
Carina Westberg
carina.westberg@ltv.se

 

Läkemedelsenheten

Läkemedelsenheten (LE) är ett administrativt stöd till Läkemedelskommittén i frågor rörande bland annat ekonomi, information, utbildningar, seminarier, konferenser och utvecklingsarbete. Läkemedelsenheten och Läkemedelskommittén har i många frågor, i synnerhet gällande hälsoekonomi, ett mycket nära samarbete.

Enheten ska ur ett landstingsperspektiv bevaka utvecklingen av läkemedelsförskrivning och läkemedelskostnader, samordna och delge information i läkemedelsfrågor samt stödja landstingsledning och verksamheterna inom ekonomiskt uppföljningsarbete för läkemedel och läkemedelsrelaterade produkter.

Läkemedelsenheten har också ett ansvar att styra och leda läkemedelsförsörjningen i Landstinget Västmanland i vald riktning. Administrering av ordinationsmallar i journalsystemet Cosmic ingår också i enhetens ansvar.

I övergripande frågor kring läkemedel har Läkemedelsenheten kontakter med apoteksaktörer, Apotekens service, länets kommuner, läkemedelsindustri, SKL och myndigheter.

 

Chef Läkemedelsenheten Karl-Johan Lindner
021-17 46 55 

Läkemedelssamordnare Marie Halvarsson
021-17 46 27

Läkemedelssamordnare Ingela Gerdland
021-17 56 97

Apotekare
Elisabet Andersson
021-17 46 61

Informationsapotekare Carina Westberg
021-17 33 40

Sjukhusapotekare
Elma Tajic
021-17 68 97

Informationsapotekare
Britt Zanton
021 - 17 37 51

Klinikapotekare(föräldraledig)
Mia Koskiranta
021 - 17 69 19

Klinikapotekare
Ann Hedman
021 - 17 47 97

Kontakt

Landstingshuset
Läkemedelsenheten
Besöksadress:
Regionhuset, ing 4, Västerås
Postadress:
Läkemedelsenheten
Regionhuset
Västmanlands sjukhus Västerås
721 89 Västerås
Telefon:
021 - 17 56 97
E-post:
lakemedelsenheten@ltv.se

Läkemedelskommittén
Besöksadress:
Regionhuset, ing 4, Västerås
Postadress:
Läkemedelskommittén
Regionhuset
Västmanlands sjukhus Västerås
721 89 Västerås
Telefon:
021 - 17 56 97
E-post:
lakemedelskommitten@ltv.se