Gå till mobilversionen

Uppdaterad:2015-11-24

Sidansvarig Maria Dell Uva Karlsson

Forskning

Sjukvården är en kunskapsintensiv verksamhet. Det ligger i allas intresse att fortsätta att utveckla sjukvården. Inom det medicinska området sker den mesta av forskningen vid universiteten och inom läkemedelsindustrin.

Centrum för klinisk forskning i Västerås är en satsning där den patientnära forskningen sker i direkt kontakt med patienter, till exempel i form av läkemedelsstudier eller andra terapistudier. En annan typ av forskning, som bedrivs vid CKF-Västerås, är en så kallad översättningsforskning, vilket betyder att man överför de grundläggande kunskaperna, som oftast kommer från universiteten, till praktik vid kliniskt arbete.

Arbetet vid CKF-Västerås sker i väldefinierade forskningsprojekt. Hos oss finns en samlad kompetens vad gäller vetenskapsmetodik, biostatistik och epidemiologi. Verksamheten riktar sig till all personal inom hälso- och sjukvården och tillsammans arbetar vi för att höja standarden av den rutinsjukvård som bedrivs inom länet.